Crowdfunding (slo. množično financiranje – MNOF): množica posameznikov/pravnih oseb financira isti projekt.

Obstajajo 4 vrste množičnega financiranja:

Donacijsko

Posamezniki ali pravne osebe donirajo sredstva, ki niso obdavčena, v zameno ne dobijo ničesar z dodano vrednostjo (ni DDV-ja). Države ponavadi ne obdavčijo donacijskega MNOF vkolikor je izpeljan v skladu z lokalno davčno zakonodajo. Odvisno od državnih zakonov morajo biti prejemniki neprofitne organizacije. 

Nagradno

Posamezniki nagradijo start-up podjetja z manjšimi zneski. V zameno od start-up podjetja dobijo ničto serijo izdelka ali storitve, ki ga start-up želi industrializirati ali ponuditi na novih trgih. Na ta način start-up opravlja predprodajo izdelka/storitve in preverja tržni potencial.

Investicijsko/deležniško

Registrirani vlagatelji in skupine vlagateljev javne ali privatne narave vložijo sredstva v rastoči start-up, ki potrebuje sredstva za povečanje obsega delovanja (scale-ing). Vkolikor je valuacija start-upa znana vložek temelji na deležu podjetja. V kolikor valuacije ni, vložek temelji na konvertibilnem posojilu, ki se spremeni v delež podjetja odvisno od kasnejše valuacije le-tega .

Posojilno

Posamezniki, vlagatelji ali organizacije posojajo male vsote denarja direktno tistim, ki jih potrebujejo – t.i. mikro-posojila. V zameno zanje, odvisno od izbranega posrednika za posojilno MNOF, dobijo vrnjeno vloženo vsoto, včasih tudi nekaj več kot so vložili. Odstotek uspešno vrnjenih posojil z 99,01% krepko presega odstotek vračil, ki ga dosegajo banke. 

V ZMAG-u poskušamo omogočiti vse vrste MNOF preko sodelovanja z javnimi deležniki ter mikro, malimi in srednjimi podjetji, ki jim pomagamo pridobiti investicijska sredstva.

Pomagamo državnim in zasebnim deležnikom, da skupaj vzpostavimo temelje za bolj učinkovito financiranje MSP. Poudarek je na vseh oblikah MNOF, ki zakonsko še ni točno opredeljeno v Sloveniji.
Posameznikom, projektom in podjetjem pomagamo do investicijskih sredstev. Da bi lahko to dosegli jim pomagamo do katerikoli faze je potrebno, da bi bili pripravljeni na investicijo.
Nadarjenim posameznikom pomagamo, da se priključijo odličnim projektom ali start-up podjetjem ali da kreirajo lasten projekt/podjetje. Povezujemo prave ljudi za uspešen zagon malega gospodarstva.